Veri koruması

I. Sorumlu kişinin adı ve adresi

Cengiz Okur

Concorvis
Heilbronnerstr. 13
89537 Giengen an der Brenz
Telefon: +49 173 397 19 55
E-Posta: info@concorvis.de
İnternet sitesi: www.concorvis.de

II. Veri işleme hakkında genel bilgiler

Kişisel verilerin işlenme kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızdan yalnızca işlevsel bir web sitesi ve içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu ölçüde kişisel veriler toplar ve kullanırız. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin toplanması ve kullanılması, yalnızca kullanıcının onayı ile düzenli olarak gerçekleşir. Fiili nedenlerle önceden izin alınmasının mümkün olmadığı ve verilerin işlenmesine yasal hükümler tarafından izin verildiği durumlarda bir istisna uygulanır.

III. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerinizin işlenmesi için aşağıdaki yasal dayanaklar mevcuttur:

– Razı olmak
– Sözleşmenin veya sözleşme öncesi tedbirlerin yerine getirilmesi
– yasal zorunluluk
– Şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatini korumak için gerekli olması ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri, ilk bahsedilen menfaatten daha ağır basmıyor.

IV. Veri Silme ve Saklama Süresi

İlgili kişinin kişisel verileri, saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinecek veya bloke edilecektir. Silme işlemi yasal bir saklama süresiyle çelişiyorsa, örneğin vergi kanunu ve ticaret kanunu gibi durumlarda da saklama yapılabilir. Prensip olarak verilerinizi 10 yıl boyunca saklıyoruz. Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması.

V. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz, erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi toplar. Aşağıdaki veriler burada toplanır:

– tarayıcı türü ve kullanılan sürüm hakkında
– kullanıcının işletim sistemi
– Kullanıcının internet servis sağlayıcısı
– Kullanıcının IP adresi
– Erişim tarihi ve saati
– Kullanıcının sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri
– Web sitemiz üzerinden kullanıcının sistemi tarafından erişilen web siteleri

Yasal düzenlemeler nedeniyle, verileri ve günlük dosyalarını geçici olarak saklamamıza izin verilmektedir. IP adresinin (kullanım süresi) geçici olarak saklanması, web sitesini size ulaştırmak için gereklidir.

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bunu yapmak için, kullanıcının IP adresi oturum süresince saklanmalıdır. Veriler, ilgili oturumun sonuna kadar tarafımızca saklanacak ve ardından otomatik olarak silinecektir. Bu veriler web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli olduğundan, bir kullanıcı olarak işleme itiraz etme şansınız yoktur.

VI. İletişim formu ve e-posta iletişim

Ayrıca web sitemizde bir iletişim formu bulacaksınız. Bu elektronik iletişim için kullanılabilir. Oraya girilen veriler tarafımızca işlenecektir. Sizinle iletişime geçildiğinde aşağıdaki veriler işlenecektir:

– IP adresi ve giriş tarihi ve saati?
– E-posta adresi
– Adı soyadı
– Şirket adı (varsa)
– Adres
– telefon

Gönderme sürecinin bir parçası olarak verilerin işlenmesi için onayınız alınacak ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulacaktır.

Bizimle iletişime geçmek için e-posta adresimizi de kullanabilirsiniz. E-postanız tarafımızca işlenecektir. Verileriniz üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Bu kapsamda üçüncü kişilere herhangi bir veri aktarımı peşinde değildir. Veriler yalnızca konuşmayı işlemek için kullanılacaktır. Veri işlemenin yasal dayanağı rızadır. Bir sözleşme yapmak için bizimle iletişime geçmek istiyorsanız, yasal dayanak sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi bir önlemdir. İletişim formuna veri girme amacı bizimle iletişime geçmektir. Veri işleme amacına ulaşıldığında veriler silinecektir. Bizimle iletişime geçtiğinizde, bu, bireysel vakanın koşullarına bağlı olabilir. Yasal bir saklama süresi, anında silinmeyi önleyebilir. Bize verdiğiniz onayı iptal edebilirsiniz.

VII. Çerezlerin ve analiz araçlarının kullanımı
Cookies

Web sitemiz çerez kullanır. Çerezler, internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini çağırırsa, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesi tekrar çağrıldığında tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir. Bilgi, kullanılan belirli uç cihazla bağlantılı olarak ortaya çıkan çerezde saklanır. Ancak bu, kimliğiniz hakkında doğrudan bilgi sağlamaz.

Bir yandan, çerezlerin kullanımı, web sitesini kullanırken hizmet yelpazemizi sizin için optimize etmeye yarar. Web sitemizdeki ayrı sayfaları zaten ziyaret ettiğinizi anlamak için oturum çerezleri kullanıyoruz. Sitemizden ayrıldıktan sonra otomatik olarak silinirler.

Öte yandan, web sitemizin kullanımını istatistiksel olarak kaydetmek ve sizin için optimizasyon amacıyla teklifimizi değerlendirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde zaten bizimle birlikte olduğunuzu otomatik olarak algılayabilir. Bu çerezler, belirli bir süre sonra otomatik olarak silinir.

Ek olarak, kullanıcı dostu olma özelliğini optimize etmek için belirli bir süre için son cihazınızda saklanan geçici çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizden yararlanmak için sitemizi tekrar ziyaret ederseniz, web sitemize daha önce gitmiş olduğunuz ve tekrar girmek zorunda kalmamak için hangi girişleri ve ayarları yaptığınız otomatik olarak algılanacaktır.

Çerezler tarafından işlenen veriler, bizim ve üçüncü tarafların meşru menfaatlerini korumak için belirtilen amaçlar için GDPR Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf f uyarınca gereklidir.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

VIII. Veri sahibinin hakları

Veri sahibi sizsiniz ve bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Hakkınızda hangi kişisel verilerin saklandığı, kaynağı ve hangi amaçla bilgi talep edebilirsiniz. Ayrıca verilerinizin üçüncü şahıslara iletilmesi durumunda da bilgilendirilmeniz gerekir. Bu durumda, alıcının kimliği veya alıcı kategorileri hakkında size bilgi verilmelidir.

• Kişisel verileriniz yanlış veya eksik ise düzeltilmesini veya eklenmesini talep edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin reklam amaçlı işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Verileriniz daha sonra bu amaçlar için engellenmelidir.

• Sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca itiraz ederseniz, işlemeyi kısıtlama hakkınız vardır; işlemenin yasa dışı olması ve kişisel verileri silmeyi reddetmeniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz; sorumlu kişinin işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacı yok, ancak yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için onlara ihtiyacınız varsa veya DSGVO Madde 21 Fıkra 1 uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin sizin sebeplerinize ağır basıp basmadığı henüz net değil.

• Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Bu, veri işlemenin yasal dayanağı yoksa veya ortadan kalktıysa mümkündür. Aynı durum, veri işleme amacının zamanın geçmesi veya başka nedenlerle artık geçerli olmaması durumunda da geçerlidir. Silme işleminin mevcut bir saklama süresiyle veya şirketimizin diğer meşru çıkarlarıyla çelişebileceğini lütfen unutmayın. İstek üzerine bunu sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Verilerinizi herkese açık hale getirdiysek, bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının silinmesini talep ettiğinizi her bir alıcıya bildirmekle yükümlüyüz.

• Kişisel bir durumdan dolayı korunmaya değer menfaatiniz işlemedeki menfaatten ağır basarsa da itiraz hakkınız vardır. Ancak, yasa gereği işlemeyi yürütmekle yükümlüysek bu geçerli değildir.

• Diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmeksizin, kişisel verilerinizin işlenmesinin veri korumasını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bir denetleyici makama şikayette bulunma hakkınız vardır.

• Sorumlu kişiye sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz.

Google Analytics ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında notlar

Bu web sitesi, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kişi Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre dışında bulunuyorsa, Google Analytics veri işlemesi Google LLC tarafından gerçekleştirilir. Google LLC ve Google Ireland Limited, bundan böyle “Google” olarak anılacaktır.

Google Analytics, site ziyaretçisinin bilgisayarında depolanan ve site ziyaretçisi tarafından web sitesinin kullanımının analizini sağlayan “çerezler” olarak adlandırılan metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından bu web sitesinin site ziyaretçisi tarafından kullanımı hakkında oluşturulan bilgiler (kısaltılmış IP adresi dahil) genellikle bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Google Analytics, bu web sitesinde yalnızca “_anonymizeIp()” uzantısıyla kullanılmaktadır. Bu uzantı, IP adresini kısaltarak anonimleştirilmesini sağlar ve doğrudan kişisel referansı hariç tutar. Uzatmanın bir sonucu olarak, Google’ın IP adresi, Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde önceden kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Google Analytics kapsamında ilgili tarayıcı tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Google, site operatörü adına elde edilen bilgileri web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri site operatörüne sağlamak için kullanacaktır (Madde 6 Fıkra 1 lit. f GDPR). Veri işlemeye yönelik meşru menfaat, bu web sitesinin optimize edilmesinde, web sitesinin nasıl kullanıldığının analiz edilmesinde ve içeriğin uyarlanmasında yatmaktadır. Kullanıcıların çıkarları, takma adlarla yeterince korunmaktadır.

Google LLC. uygun bir veri koruma düzeyine uymak için standart sözleşme maddelerine dayalı bir garanti sunar. Çerezlere, kullanıcı kimliklerine (örn. kullanıcı kimliği) veya reklam kimliklerine gönderilen ve bunlara bağlanan veriler, 50 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklama süresinin sonuna ulaşan veriler ayda bir kez otomatik olarak silinir. Google Analytics tarafından toplanması, site ziyaretçisinin bu web sitesi için çerez ayarlarını yapmasıyla engellenebilir. IP adresinin ve çerezlerin oluşturduğu verilerin toplanmasına ve saklanmasına, gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda itiraz edilebilir. İlgili tarayıcı eklentisi aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir ve yüklenebilir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Site ziyaretçisi, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu web sitesinde Google Analytics tarafından kayıt yapılmasını engelleyebilir. Bu web sitesini ziyaret ederken gelecekte veri toplanmasını engelleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanır. Google tarafından verilerin kullanımı, ayar ve itiraz seçenekleri hakkında daha fazla bilgi Google’ın veri koruma beyanında bulunabilir (https://policies.google.com/privacy) Google tarafından reklamların görüntülenmesi için ayarların yanı sıra (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Sorularınızı İnternet formu aracılığıyla korumak için Google LLC’nin (Google) reCAPTCHA hizmetini kullanıyoruz. Sorgu, girdinin bir insan tarafından mı yoksa otomatik, makine işleme yoluyla istismar edilerek mi yapıldığını ayırt etmeye yarar. Sorgu, IP adresinin ve Google tarafından reCAPTCHA hizmeti için gereken diğer verilerin Google’a gönderilmesini içerir. Bu amaçla, girdiniz Google’a iletilecek ve orada kullanılacaktır. Ancak, IP adresiniz Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde Google tarafından önceden kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu hizmeti kullanımınızı değerlendirmek için bu bilgileri kullanacaktır. ReCaptcha’nın bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Google şirketinin farklı veri koruma düzenlemeleri bu veriler için geçerlidir. Google’ın veri koruma yönergeleri hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.